Menu

Ferrex Aqua

FERREX AQUA jest wodorozcieńczalną, wypełnioną pigmentami antykorozyjnymi i inhibitorami korozji farbą antykorozyjną. Wygląd powłoki: półmat. Produkt jest zakwalifikowany do Grupy M1 w Klasyfikacji Emisyjności dla materiałów budowlanych.

Farba antykorozyjna i grunt zapewniający przyczepność do podłoży stalowych I aluminiowych w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. FERREX AQUA odznacza się dobrą przyczepnością zarówno do podłoży ocynkowanych jak I powierzchni pokrytych gruntami prefabrykacyjnymi.

Zawarte w farbie pigmenty efektywnie chronią przed korozją podpowłokową. Farbę FERREX AQUA można przemalować prawie wszystkimi, zarówno wodorozcieńczalnymi jak rozpuszczalnikowymi farbami Teknos przeznaczonymi do malowania cienkich blach dachowych, mebli i domów. FERREX AQUA charakteryzuje się umiarkowaną odpornością na warunki atmosferyczne i może być nakładana samodzielnie, bez warstwy nawierzchniowej.