Menu

Ferrex

FERREX jest wielopigmentową farbą antykorozyjną zawierającą specjalny aktywator.

Farba antykorozyjna i grunt zapewniający przyczepność do podłoży stalowych i aluminiowych w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Ferrex odznacza się dobrą przyczepnością zarówno do podłoży ocynkowanych jak i powierzchni pokrytych gruntami prefabrykacyjnymi.

Zawarte w farbie pigmenty efektywnie chronią przed korozją podpowłokową. Farbę FERREX można przemalować innym rozpuszczalnikowymi farbami Teknos do malowania na zewnątrz i farbami do mebli jak również farbami wodorozcieńczalnymi przeznaczonymi do wnętrz. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 2.