Menu

Silikosan ANTI-CARB

SILOKSAN ANTI-CARB jest matową, wodorozcieńczalną, akrylową farbą zabezpieczającą do betonu. Zabezpiecza beton przed uszkodzeniami wywołanymi działaniem dwutlenku węgla i zniszczeniami wywołanymi działaniem wilgoci.

Nowe i pomalowane elementy fasadowe na zewnątrz np. beton, tynk, cegły i płyty mineralne.

SILOKSAN ANTI-CARB łatwo nakłada się wałkiem lub natryskiem. Stosowane w wyrobie spoiwo zapewnia trwałość koloru podczas narażenia na promieniowanie UV. Matowa powłoka SILOKSAN ANTI-CARB ma dobrą wytrzymałość mechaniczną, odporność na ścieranie i odporność na naprężenia w trakcie użytkowania. Powłoka łatwo zmywalna. SILOKSAN ANTI-CARB nie wymaga zastosowania osobnego gruntowania a zastosowana w rozcieńczonej formie, może być stosowana jako podkład i w normalnych warunkach przemalowana jeszcze tego samego dnia.